Trao đổi về việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Thực hiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy, học tập các môn lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, ngày 18-9-2008, Bộ Giáo dục-Đào tạo đã ra quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành chương trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo quyết định này, chương trình lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gồm 3 môn học: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chi Minh và Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

Đọc nguyên văn bài viết

Đổi mới nội dung chương trình các bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng

(TCTG)- Kết cấu ba môn học sẽ được đưa vào giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng cho sinh viên khối không chuyên là: “Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin”; “Tư tưởng Hồ Chí Minh”; “Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Đọc nguyên văn bài viết

Bài báo đăng tạp chí chủ đề “giảng dạy lý luận chính trị”

Các bài báo có nói đến vấn đề “giảng dạy lý luân chính trị”. Bạn nào cần bài nào để đọc cho biết thì email cho GvLLCT theo địa chỉ trên trang nhé! Chúc vui

Bài báo đăng tạp chí chủ đề “hiến pháp”

Các bài báo có nói đến vấn đề “hiến pháp”. Bạn nào cần bài nào để đọc cho biết thì email cho GvLLCT theo địa chỉ trên trang nhé! Chúc vui

Đọc nguyên văn bài viết

Bài báo đăng tạp chí chủ đề “đảng phái, đảng chính trị”

Các bài báo có nói đến vấn đề “đảng phái, đảng chính trị”. Bạn nào cần bài nào để đọc cho biết thì email cho GvLLCT theo địa chỉ trên trang nhé! Chúc vui

Bài báo đăng tạp chí chủ đề “Trí thức”

Các bài báo có nói đến vấn đề “trí thức”. Bạn nào cần bài nào để đọc cho biết thì email cho GvLLCT theo địa chỉ trên trang nhé! Chúc vui

Đọc nguyên văn bài viết

Bài báo đăng tạp chí chủ đề “Tự do – Độc lập”

Các bài báo có nói đến vấn đề “Tự do – Độc lập”. Bạn nào cần bài nào để đọc cho biết thì email cho GvLLCT theo địa chỉ trên trang nhé! Chúc vui

Đọc nguyên văn bài viết

Bài báo đăng tạp chí chủ đề “Dân chủ”

Các bài báo có nói đến vấn đề “dân chủ”. Bạn nào cần bài nào để đọc cho biết thì email cho GvLLCT theo địa chỉ trên trang nhé! Chúc vui

Đọc nguyên văn bài viết

Một dân tộc không sáng tạo sẽ trở nên hủ bại

Câu chuyện ngủ quên và tự hài lòng của người Anh suốt 70 năm sau Thế chiến II trong khi một phần khác của thế giới đang không ngừng sáng tạo và sáng tạo lại để giành những vị thế hàng đầu trong nền kinh tế toàn cầu mà GS Tom Cannon chia sẻ trong cuộc Bàn tròn trực tuyến này rất đáng để người Việt suy ngẫm.  

Đọc nguyên văn bài viết

Chân dung kẻ bất tài

Đ v được mt chân dung “y như tht” v mt người bt tài, bn cn biết 7 “màu sc” cơ bn v thói quen và tính cách ca h. Đó là…

Đọc nguyên văn bài viết