MỤC LỤC – ĐIỀU HƯỚNG

MỤC LỤC

Danh mục bài viết:

=====

Lịch sử, sự thật và sử học

=====

Thư Hồ Chí Minh gửi học sinh đầu năm học

Phát biểu đầu năm học mới của tổng thống Obama

Thư Barack Obama gửi con gái

Bức thư người cha gửi cho thầy giáo nơi con mình theo học

Dạy công dân kiểu Mỹ: “Bạn rất quan trọng”

=====

Canh tân và tri thức từ phía người dân

Nhập cuộc của trí thức

Dấn thân: Phương thức sống của kẻ sĩ (17.7.8)

Việt Nam: Số ít người giàu hưởng phần nhiều quyền lợi

Tản mạn về mảnh bằng Ph.D

Chân dung kẻ bất tài

Một dân tộc không sáng tạo sẽ trở nên hủ bại

====

Bài báo đăng tạp chí chủ đề “Dân chủ”

Bài báo đăng tạp chí chủ đề “Tự do – Độc lập”

Bài báo đăng tạp chí chủ đề “Trí thức”

Bài báo đăng tạp chí chủ đề “đảng phái, đảng chính trị”

Bài báo đăng tạp chí chủ đề “hiến pháp”

Bài báo đăng tạp chí chủ đề “giảng dạy lý luận chính trị”

======

Đổi mới nội dung chương trình các bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng

Trao đổi về việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

======

Thomson Reuters EndNote Information

Cẩm nang và chiến lược dành cho học tập – Studygs.net

CÔNG LÝ : VIỆC ĐÚNG NÊN LÀM (Justice : What’s the Right things to do) – the Most Popular Course

Bản Hiến pháp sáu mươi năm trước và những món nợ lịch sử

LẠM DỤNG TÌNH DỤC TRẺ EM & NỖI SỢ HÃI TỰ DO….. = GIÁO DỤC của người bị ÁP BỨC” (Pedagogy of the Oppressed – 1970)

Grammar – Phần mềm tự học tốt tiếng Anh (đạt hàng chục vạn lượt tải)

25 đề thi tham khảo và Tài liệu hỏi đáp môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (ĐHQGHN -VNU)

Nhu liệu dạy học: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam & Justice – Công lý (ĐH Harvard)

Ba vấn đề cốt lõi khi sửa Hiến pháp (Cựu Chủ tịch Quốc hội Việt Nam – Nguyễn Văn An)

!

====

====

====

ok.

%d bloggers like this: