Bài báo đăng tạp chí chủ đề “giảng dạy lý luận chính trị”

Các bài báo có nói đến vấn đề “giảng dạy lý luân chính trị”. Bạn nào cần bài nào để đọc cho biết thì email cho GvLLCT theo địa chỉ trên trang nhé! Chúc vui

Các bài báo có nói đến vấn đề “giảng dạy lý luân chính trị”. Bạn nào cần bài nào để đọc cho biết thì email cho GvLLCT theo địa chỉ trên trang nhé! Chúc vui
(1-29)
[1]. Phạm Đình Đạt (2006): “Bản chất của tư duy lý luận chính trị”, TC Khoa học chính trị, Số 6, trang 49-52.
[2]. Cao Thị Phương Nhung (2004): Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn về công tác lý luận và giáo dục lý luận chính trị, Paper presented at the Kỷ yếu hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
[3]. Ngô Ngọc Thắng (2004): “Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở trong thời kỳ mới”, Lý luận chính trị, Số 8, trang 27 – 31, 35.
[4]. Nguyễn Tài Quang (2008): “Đổi mới nội dung chương trình các môn lý luận chính trị – cần một lộ trình và bước đị cụ thể hơn”, Tuyên giáo, Số 12, trang 65-67.
[5]. Trần Đình Tuấn (2006): Đổi mới phương pháp dạy học các môn lý luận chính trị đại học, Paper presented at the Kỷ yếu hội thảo khoa học Đổi mới phương pháp đánh giá đối với giáo dục phổ thông, cao đẳng và đại học sư phạm.
[6]. Dương Xuân Ngọc (2006): Đổi mới phương pháp dạy và học các môn khoa học lý luận chính trị trong các trường đại học và cao đẳng, Paper presented at the Hội nghị Khoa học lần thứ 20 – Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Đại học Bách khoa Hà Nội 1956 – 2006.
[7]. Đinh Xuân Lý (2006): “Đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị bậc đại học”, Lý luận chính trị, Số 11, trang 84-88.
[8]. Trần Văn Phòng (2006 ): “Đổi mới phương pháp học tập lý luận chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, TC Lịch sử Đảng, Số 7, trang 20-22, 46.
[9]. Nguyễn Trọng Phúc (2009): “Giảng dạy lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam theo chương trình đổi mới đối với hệ đào tạo lý luận chính trị cao cấp.”, TC Lịch sử Đảng, Số 1, trang 61-66.
[10]. Đinh Quang Ty (2006): “Góp phần luận bàn về những vấn đề lý luận chính trị cơ bản có tính chất bức xúc ở nước ta trong giai đoạn 2006 – 2010”, TC Hoạt động khoa học, Số 2, trang 12-15.
[11]. Nguyễn Thúy Đức (2010): “Học tập cách nói và viết của Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục lý luận chính trị”, TC Lịch sử Đảng, Số 4, trang 37-40.
[12]. Nguyễn Văn Phương (2007): “Kỹ năng học tập lý luận chính trị của học viên cao cấp lý luận chính trị”, Tâm lý học, Số 5, trang 43-50.
[13]. Hà Thị Thuỳ Dung (2010): “Lênin bàn về giáo dục lý luận chính trị”, Sinh hoạt lý luận, Số 2, trang 3-6.
[14]. Lê Thế Lạng (2004): “Mấy suy nghĩ về công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh”, TC khoa học chính trị, Số 5, trang 39-43.
[15]. Lê Thế Lạng (2005): “Mấy suy nghĩ về nghiên cứu, giảng dạy và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh”, TC Lịch sử Đảng, Số 2, trang 63-66.
[16]. Lê Thế Lạng (2006): “Mấy vấn đề về đổi mới phương pháp giảng dạy lịch sử đảng”, TC Báo chí và tuyên truyền, Số 6, trang 17-19.
[17]. Bùi Kim Đỉnh (2005 ): “Một số vấn đề nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn lịch sử Đảng và các bộ môn lý luận ở trường đại học, cao đẳng hiện nay”, TC Lịch sử Đảng, Số 6, trang 59-62
[18]. Nguyễn Minh Tuấn (2005): “Một số vấn đề về đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị hiện nay”, Thông tin Khoa học và Công nghệ (Quảng Ninh), Số 3, trang 3-5.
[19]. Vũ Thùy Dương (2006): “Những giải pháp nâng cao chất lượng phát hành sách giáo khoa lý luận, chính trị trong cơ chế thị trường”, TC Báo chí và tuyên truyền, Số 6, trang 36-38.
[20]. Nguyễn Hoàng Giáp;  Nguyễn Thị Quế (2004): “Phong trào cộng sản ở các nước tư bản phát triển trước các vấn đề lý luận chính trị đặt ra trong thời kỳ sau chiến tranh lạnh”, Lý luận chính trị, Số 11, trang 65-71.
[21]. Mạch Quang Thắng (2008): “Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về lý luận chính trị theo quan điểm của Hồ Chí Minh”, Tuyên giáo, Số 11, trang 9-13.
[22]. Đinh Xuân Lý (2008): “Quan điểm hội nhập quốc tế trong giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học”, Lý luận chính trị, Số 11, trang 51-54, 76.
[23]. Phạm Thị Minh Phượng (2010): “Trao đổi về việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở trường đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tuyên giáo, Số 2, trang 52-54.
[24]. Nguyễn Tiến Hoàng (2009): “Vài nét thực trạng và giải pháp tiếp tục đổi mới công tác nghiên cứu lý luận chính trị”, Tuyên giáo, Số 9, trang 40-43.
[25]. Nguyễn Thị Phượng (2006): “Vấn đề làm chủ các phương pháp trong đổi mới dạy – học các môn lý luận chính trị”, TC Khoa học chính trị, Số 5, trang 63-68, 74.
[26]. Ngô Đình Xây (2009): “Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý tưởng và hiện thực vào nghiên cứu lý luận chính trị ở nước ta hiện nay.”, Triết học, Số 7, trang 19-24.
[27]. Nguyễn Văn Huyên (2005): “Về chất lượng nghiên cứu lý luận chính trị”, Lý luận chính trị, Số 4, trang 69-73.
[28]. Nguyễn Sinh Kế (2006): “Về sự thống nhất giữa tính chính trị với tính khoa học trong dạy và học lý luận chính trị”, TC Khoa học chính trị, Số 4, trang 40-44.
[29]. Lê Văn Yên (2007): “Yêu cầu nâng cao chất lượng sách giáo khoa lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay”, Lý luận chính trị & truyền thông, Số 12, trang 17-20.

 

 

Về gvllct
Giảng viên Lý luận chính trị

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: